Lot

7

Onyx medaillonhanger, 19e eeuw,

In Kunst, Antiquitäten, Varia

This auction is live! You need to be registered and approved to bid at this auction.
You have been outbid. For the best chance of winning, increase your maximum bid.
Your bid or registration is pending approval with the auctioneer. Please check your email account for more details.
Unfortunately, your registration has been declined by the auctioneer. You can contact the auctioneer on + 31 20 6220447 for more information.
You are the current highest bidder! To be sure to win, log in for the live auction broadcast on or increase your max bid.
Leave a bid now! Your registration has been successful.
Sorry, bidding has ended on this item. We have thousands of new lots everyday, start a new search.
Bidding on this auction has not started. Please register now so you are approved to bid when auction starts.
1/2
Bidding has ended
Onyx medaillonhanger, 19e eeuw, - Image 1 of 2
Onyx medaillonhanger, 19e eeuw, - Image 2 of 2
Onyx medaillonhanger, 19e eeuw, - Image 1 of 2
Onyx medaillonhanger, 19e eeuw, - Image 2 of 2
Interested in the price of this lot?
Subscribe to the price guide
EG Amsterdam

Onyx medaillonhanger, 19e eeuw,
in het midden een ovale oud slijpsel geslepen diamant, ca. 0,25ct. 18krt. Gouden hangoog versierd met zwart emaille. Achterzijde met medaillon. Hierbij een kruishanger lengte medaillon 5 cm., kruis 10,5 cm. Provenance: uit de collectie van een koopmansfamilie (zie Highlights) 2

Onyx medaillonhanger, 19e eeuw,
in het midden een ovale oud slijpsel geslepen diamant, ca. 0,25ct. 18krt. Gouden hangoog versierd met zwart emaille. Achterzijde met medaillon. Hierbij een kruishanger lengte medaillon 5 cm., kruis 10,5 cm. Provenance: uit de collectie van een koopmansfamilie (zie Highlights) 2
Kunst, Antiquitäten, Varia

Sale Date(s)
Venue Address
Keizersgracht 474
EG Amsterdam
1017
Netherlands

For De Zwaan delivery information please telephone + 31 20 6220447.

Important Information

Zu Aufgeld und Mehrwertsteuer prüfen Sie bitte das jeweilige Los.

For buyer’s premium and VAT please check particular lot.

Terms & Conditions

standard | standardVeilingvoorwaarden

Na de toeslag kan geen reclame, welke die ook zijn moge, meer gemaakt worden.
De verkopers zijn buiten alle aansprakelijkheid, wanneer een koop onder ander nummer dan waarmede hij genummerd was of eerder of later dan naar volgorde moest geschieden, geveild wordt.

Voor het afhalen van de aangekochte goederen dient de betaling der kooppenningen (hamerprijs verhoogd met 29,5% opgeld incl. BTW voor bieders in de zaal en indien van toepassing met verschuldigd volgrecht en/of overige kosten), binnen te zijn op rekeningnummer 69.74.12.415 t.n.v. Veilinggebouw de Zwaan. Ook kunt u contant betalen, alsmede per pin. Betalen met creditcards is niet mogelijk.

De verkopers behouden het recht aan zich om bij de toewijzing de betaling geheel of gedeeltelijk te vorderen; bij weigering zal die koop weder worden herveild en het bod van zodanige bieder verder niet worden aangenomen.

Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben, en is aansprakelijk voor de betaling der kooppenningen zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.
Indien meerdere personen bij de toeslag ieder voor zich menen koper te zijn, is het recht van beslissing bij de afslager, die bij onzekerheid de kopen kan herveilen.

Voor alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Federatie Taxateur Makelaars Veilinghouders in roerende zaken (TMV), opgenomen in de gedrukte catalogus en na te lezen als op de website van de TMV als Algemene Voorwaarden Aankoop Veilinghouders en Algemene Voorwaarden Inbreng Veilinghouders.
Schriftelijke biedingen

Voor schriftelijke biedingen, ingezonden via de website, via mail, per fax of persoonlijk afgegeven bij Veilinggebouw de Zwaan, gelden bovenstaande voorwaarden, alsook dat wij het laatste bod, tot één uur voor aanvang van de betreffende zitting, als definitief bod beschouwen.

See Full Terms And Conditions